Ingvar Hage ble utnevnt som æresmedlem i Norske Akevitters venner i forbindelse med Akevittinget i Bodø, helgen 17.-19. september. Ingvar Hage var en av stifterne av Norske Akevitters Venner i desember 1999, og han satt i presidentskapet med ulike roller fram til mai 2020.

Nytt æresmedlem: Ingvar Hage (t.v.) og president Elisabeth Gjestland.
Nytt æresmedlem: Ingvar Hage (t.v.) og president Elisabeth Gjestland.

Her er president Elisabeth Gjestlands tale i forbindelse med utnevnelsen:
«Foreningen vår er snart 22 år, og likevel er det mange av medlemmene våre som har vært med siden starten. Vi har noen blant oss som har brukt mye av sin tid på denne foreningen, og for norsk akevitt de gode møtene rundt bordet. Det er noen som stiller opp sent og tidlig for å bidra til å spre det glade budskap, og for at vi andre akevittvenner skal ha en god og veldrevet forening.

Dere kjenner kanskje noen av dem som våre æresmedlemmer, som Halvor Heuch, Hroar Dege, Per Harald Grue og Anne Lise Mellbye. Alle tre var med på å starte Norske Akevitteres Venner for å ivareta vår særnorske kulturarv, akevittene og deres tilhørighet til den norske potetsprit. Og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling, blant annet lagring på eikefat.

De fire nevnte var med en god stund, men har etter hvert trukket seg tilbake. Heldigvis avbrutt av noen hyggelige gjesteopptredener i ny og ne.

Men så har vi en fjerde mann, som helt frem til i fjor var med i styret, og som vi til og med har klart å lure med oss hit til Bodø denne helgen.

Ingvar Hage har gjennom mange år hatt et brennende engasjement for norsk sprit og akevitt, og ikke minst norsk mat. Med nesten 20 år i Norske Potetindustrier. Og mange av dem med norsk sprit som ingrediens i norske akevitter, var han sentral i å sørge for at akevitten fortsatt skulle være norsk den gangen på 90-tallet. Da Arcus skulle selges til private aktører ble det opprettet et selskap som het Sucra, hvor Ingvar ble styreleder.

Og som dere kanskje vet, var Ingvar også med på etableringen av Norske Akevitters Venner i 1999. Og helt siden det har han faktisk sittet i styret, som sagt frem til i fjor. De siste årene har han vært både visepresident og president. Han har jobbet hardt, og gjør det nok fortsatt, med å spre det glade budskap og sørge for at stadig flere blir bevisste på det gode måltid og den tilhørende gode akevitt.

Ingvar, du er et stort forbilde for meg. Du er et utpreget ordensmenneske med et enormt kontaktnett. Og du har virkelig peiling på hva du driver med. Du har alltid vært opptatt av at foreningen skal være ryddig og ha gode, formaliserte prosesser og prosedyrer. Og du gjør alt så lett! Når du skal holde taler så kan du, i motsetning til meg, bare skrible ned noe på servietten rett før du skal si noe. Du har tatt meg under vingene fra dag én, du har heiet på meg og lært meg nesten alt jeg kan om å være president. Du har alltid tid til en prat og deler raust av kunnskap og erfaring. Du er lun, har glimt i øyet og er på ingen måte den sjuende far i huset som du selv påstår. Og ut fra applausen her så tror jeg vi kan slå fast at det er flere som syns at du er en bra fyr.

Så da er det en stor ære for meg å endelig kunne utnevne deg til æresmedlem i Norske Akevitters Venner.»