Personvernerklæring

Oppdatert 05.12.2020

1. Innledning

Norske Akevitters Venner tar personvernet ditt på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Norske akevitters Venner samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernet ditt.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Daglig leder er, sammen med Presidentskapet, hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

 

2. Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen, herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Norske Akevitters Venner.

Medlemskap i Norske Akevitters Venner innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

 

3. Rettslig grunnlag

Norske Akevitters Venner kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Norske Akevitters Venner, har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

 

4. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at du selv eller et annet medlem, melder deg inn i Norske Akevitters Venner. Innmelding skjer via innmeldingsskjemaet på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangementer.

Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post-adresse.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Norske Akevitters Venner som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist.

I Gnist kan du også administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker.

Vi innhenter følgende personopplysninger på våre nettsider for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) levere produkter i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel: Fornavn, etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, e-post- og kunde-korrespondanse. 

 

5. Databehandler

Norske Akevitters Venner benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding, arrangement og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Norske Akevitters Venner og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.

StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

 

5. Analyse

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, også kjent som cookies. Informasjonskapsler på denne nettsiden brukes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til nett- og brukerstatistikk.

Ved å besøke og benytte deg av denne nettsiden samtykker du samtidig til denne bruken.
Vi bruker ikke informasjonskapsler til å samle inn personlig, identifiserbar informasjon om deg.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) bidrar til å bedre din brukeropplevelse, og gjør at vi kan lage bedre nettsider for deg som besøkende.

Denne nettsiden bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Følgende Cookies kommer fra Google analytics:
_ga: Har en utløpsdato på to år og brukes til å skille brukere i Google Analytics.
_gat: Har en utløpsdato på et minutt og brukes til å begrense antall forespørsler til Google Analytics.
_gid: Har en utløpsdato på 24 timer og brukes til å skille brukere i Google Analytics.

Generell informasjon

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne.

Dersom du åpner en annen nettleser på datamaskinen eller den mobile enheten din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) krever at vi skal informerer besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie-paragrafen» sier følgende:

§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren. Sjekk her for tips

 

7. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.

Retten til å bli glemt gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i med oss

 

8. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

 

9. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt.

Behandlingsansvarlig i Norske Akevitters Venner er Daglig leder. Kontaktopplysninger til Daglig leder finner du på vår hjemmeside.