Slik lages norsk akevitt

Historien om akevitt

Man vet ikke hvor lenge det har blitt laget akevitt i Norge, men den første gangen drikken ble nevnt skriftlig, var i 1531. Den 13. april dette året sendte Eske Bille, den danske høvedsmannen på Bergenshus festning, en pakke til Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen i Norge, som bodde i erkebispegården i Nidaros. I følgebrevet sto det at forsendelsen gjaldt «nogit watn mett Jonn Teiste (som var sendemann) som kallis Aqua vite och hielper szamme watn for alle hande kranchdom som ith menniske kandt haffue indwortis.»
 
 
Akevitten Engelbrektsson fikk var slett ikke den samme som den som drikkes i dag. I 1531 var den basert på korn og ikke potetsprit, og fludiumet var urenset, det vil si med en stor andel fusel. Avholdsmannen Christopher Blix Hammer skrev sent på 1700-tallet flere bøker der han beskrev for den norske bonde hvordan man skal sikre selvberging av potet, og også besørge egen produksjon av brennevin heller enn å importerte drikkevarer. Hammer har senere blitt kalt «akevittens far».
Utgangspunktet for å lage norsk akevitt er 96 prosent nøytral sprit laget av minimum 95 % norske poteter. I Norge akevittproduksjonen basert på potetsprit, mens resten av Norden og Tyskland akevitt basert på kornsprit. I USA er det ofte mais som benyttes som råvare.
Akevitten får sin karakteristiske smak fra krydder som destilleres sammen med sprit og vann. Destillatet blandes så med sprit og destillert vann før det legges på fat. Dersom akevitten ikke skal fatmodnes, havner blandingen på store ståltanker før tapping. I følge EUs regelverk skal dill eller karve være hovedkrydder. Annet krydder kan også blandes inn for å sette smak, for eksempel anis, stjerneanis, dill, fennikl, kardemomme, vanilje, koriander, sitronskall og pors.
Krydderdestillasjon
I destillasjonskolonnen blir krydder, vann og potetsprit varmet opp med damp til alkoholen damper av sammen med aromastoffer (eteriske oljer) fra krydderne. Kokepunktet for alkohol (etanol) er 78,37 °C. Dampen kjøles så ned til væske igjen, og vi har et krydderdestillat. Et krydderdestillat kan være laget av ett eller flere kryddere.
Fatenes størrelse avgjør hvor lenge akevittene minimum må modnes før produktet kan kalles «Norsk akevitt». EUs lovgivning tilsier minimum seks måneder lagring når fatet er under 1000. liter. Modning på fat over 1000 liter krever et opphold på minimum 12 måneder på fatlageret.
Logg inn