Bli autorisert serveringssted

Norske Akevitters Venner er stadig på jakt etter serveringssteder som holder matkulturen og akevittfanen høyt hevet. Så langt er vel 40 «akevittsteder» blitt funnet verdige til å motta Norske Akevitters Venners akevittautorisasjon – noe som gjør dem til Autorisert serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt. Noen har også falt fra - på grunn av nedleggelse eller endring av driftsform. NB. Vi har valgt å nummerere serveringsstedene fortløpende. Det betyr at det finnes noen hull der autorisasjon av en eller annen grunn er tilbakekalt.

Søknad om autorisering fremmes overfor Presidentskapet i Norske Akevitters Venner. Søknaden skal blant annet inneholde informasjon som forteller hvordan en fremmer bruk av akevitt i og til mat - også via menyer og hjemmesider - som en del av bevaring av kulturarv og mattradisjon.

Autorisasjon medfører rett til å ha autorisasjonsbevis på fremtredende plass i restauranten.
For å bli Norske Akevitters Venner-autorisert serveringssted må serveringsstedet

  • Være enig i Norske Akevitters Venners formål på alle punkter
  • Profilere seg i forhold til kombinasjoner med mat og akevitt
  • Til enhver tid ha tilbud om, og best mulig profilere akevitter
  • fra alle ledende norske produsenter samt ha utvalg av spesialakevitt i sesongene

  • Minst 10 norske, fatmodnete akevitter på menyen
  • Inneha tilstrekkelig kunnskap om norsk akevitt og om særpreget basert på potetsprit, kryddertradisjoner og fatlagring.
  • Være aktiv i verving av nye medlemmer til Norske Akevitters Venner

Krav til autorisasjon av spisesteder
Norske Akevitters Venner har utarbeidet retningslinjer og krav til dokumentasjon for den som ønsker å bli autorisert.

Retningslinjer for autorisasjon

Norske Akevitters Venner kan kun autorisere bedrifter som av omverdenen oppfattes som profesjonelt drevet og som ubetinget tiltrer Norske Akevitters Venner sine formål og retningslinjer.
Serveringsstedet må vise til et mat- og drikkekonsept som tydelig legger opp til en god eksponering og profilering av norsk mat- og drikkekultur.
Vareutvalget skal minst romme ti norske, fatmodnete akevitter, inkludert akevitter fra fra alle ledende norske produsenter og spesialakevitter i sesongene.
Det autoriserte serveringsstedet forplikter seg til å iverksette opplæring av personalet for å sikre bred kunnskap om akevitt både kulturhistorisk og når det gjelder produksjon, lagring, smak og bruk.

Et autorisert akevittsted skal:
* være aktiv i verving av nye medlemmer
* oppgi hvem som er akevittansvarlig og rapportere endringer i dette ansvaret
* betale årsavgift. Årsavgiften er for 2020 satt til NOK 1500.

Hva må søknaden inneholde
* en forretningsplan eller en kopi av et styrevedtak som bekrefter at satsingen på akevitt baserer seg på et reflektert valg
* informasjon om hvordan bedriften fremmer bruk av akevitt til og i mat
* opplæringsplan inkl. vedlikehold av kunnskap
* navn og tittel på akevittansvarlig person
* dokumentasjon av eierforhold og bekreftelse på at offentlige pålegg er fulgt (for eksempel Vertskapsbevis i Oslo)

Gyldighet og opphør

Autorisasjon gjelder for tre år. Imidlertid kan presidentskapet i Norske Akevitters Venner med 2/3 flertall inndra autorisasjonen, hvis serveringsstedet ikke lenger fyller kravene.
Autorisasjon kan fornyes for tre nye år etter søknad.
Autorisasjonen opphører når et autorisert serveringssted ønsker det og meddeler dette til Norske Akevitters Venner.
Fra og med den dagen presidentskapets vedtak om opphør av autorisasjon meddeles, mister serveringsstedet alle rettigheter til å bruk av Norske Akevitters Venners navn, plakett m.m. Det samme gjelder ved frivillig oppsigelse.
Ved opphør av autorisasjonen skal alt materiell som naturlig tilhører Norske Akevitters Venner returneres til sekretariatet, herunder kommer restopplag av brosjyrer o.l. med påtrykk av Norske Akevitters Venners navn og logo.

Vedtatt i Norske Akevitters Venners Presidentskap, sak 40/07, 23. oktober 2007, justert 9. mai 2014.

Søknad med vedlegg sendes

post@norsk-akevitt.org

Norske Akevitters Venner
Bok 119 MAnglerud
0612 Oslo

Logg inn