Bli autorisert serveringssted

Norske Akevitters Venner er stadig på jakt etter serveringssteder som holder matkulturen og akevittfanen høyt hevet. Autorisasjon gjør serveringsstedet til Autorisert serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt. 

Søknad om autorisering fremmes overfor daglig leder i Norske Akevitters Venner og behandles av autoriseringsutvalget. Søknaden skal blant annet inneholde informasjon som forteller hvordan en fremmer bruk av akevitt i og til mat – også via menyer og hjemmesider – som en del av bevaring av kulturarv og mattradisjon.

 • Autorisasjon medfører rett til å ha autorisasjonsbevis på fremtredende plass på serveringsstedet, og rett til bruk av annet profileringsutstyr
 • Autorisasjon gir adgang til å profilere serveringsstedet på hjemmesidene til Norske Akevitters Venner
 • Autorisasjon profilerer serveringsstedet gjennom medlemsbladet AquaVIT med ca. 8000 lesere
 • Medlemskap i Norske Akevitters Venner styrker serveringsstedets omdømme og profil
 • Norske Akevitters Venner kan bidra med opplæring av ledelse og ansatte til selvkost
 • Autorisasjonen skal føre til gjensidig dialog til felles beste mellom serveringsstedet og Norske Akevitters Venner

For å bli Norske Akevitters Venner-autorisert serveringssted må serveringsstedet:

 • være enig i Norske Akevitters Venners formål
 • til enhver tid ha tilbud om, og best mulig profilere akevitter fra norske produsenter, samt ha utvalg av spesialakevitt i sesongene
 • inneha tilstrekkelig kunnskap om norsk akevitt og om særpreget basert på potetsprit, kryddertradisjoner og fatlagring
 • være aktiv i verving av nye medlemmer til Norske Akevitters Venner

Et autorisert akevittsted skal:

 • ha en akevittansvarlig ansatt
 • betale årsavgift. Årsavgiften er for 2020 satt til NOK 1.500

Dersom et autorisert serveringssted sammen med innrammet autorisasjonsbevis også ønsker fatende med skilt, skal det innbetales et depositum på NOK 2.000. Beløpet tilbakebetales ved retur av fatenden.

Retningslinjer for autorisasjon:

Serveringsstedet må vise til et mat- og drikkekonsept som tydelig legger opp til en god eksponering og profilering av norsk mat- og drikkekultur.

Vareutvalget skal minst romme ti norske, fatmodnete akevitter, inkludert akevitter fra alle ledende norske produsenter og spesialakevitter i sesongene.

Serveringssteder uten matservering kan også autoriseres. Eksempel på dette kan være en akevittbar.

 Hva søknaden må inneholde
(se lenke til søknadsskjema nederst):

 • referanse til en ledelse som bekrefter at satsingen på akevitt baserer seg på et reflektert valg
 • navn og tittel på akevittansvarlig person
 • beskrivelse av serveringsstedet og opplegg for vedlikehold av akevittkunnskapen hos ledelse og ansatte

Gyldighet og opphør:

 • Autorisasjonen har ingen tidsbegrensning.
 • Presidentskapet i Norske Akevitters Venner kan med 2/3 flertall inndra autorisasjonen dersom serveringsstedet ikke lenger fyller Før autorisasjon kan inndras, skal serveringsstedet ha rett til å uttale seg i saken.
 • Fra og med den dagen presidentskapets vedtak om opphør av autorisasjon meddeles, mister serveringsstedet alle rettigheter til å bruk av Norske Akevitters Venners navn, plakett m.m. Det samme gjelder ved frivillig oppsigelse.
 • Autorisasjonen kan også opphøre når et autorisert serveringssted ønsker det og meddeler dette til Norske Akevitters Venner. Ved opphør av autorisasjonen skal alt materiell som naturlig tilhører Norske Akevitters Venner (f.eks. innramming og fatende med skilt) returneres til sekretariatet, herunder kommer også restopplag av brosjyrer o.l. med påtrykk av Norske Akevitters Venners navn og logo.
 • Eierskifte, konkurs og/eller vesentlig endring i driftskonseptet og endring av akevittansvarlig person skal umiddelbart meldes til Norske Akevitters Venner.

Vedtatt i Norske Akevitters Venners Presidentskap,
sak 40/07, 23. oktober 2007.
Justert 9. mai 2014 og 25. august 2020.

Søknadsskjema