Bli autorisert serveringssted

Norske Akevitters Venner er stadig på jakt etter serveringssteder som holder matkulturen og akevittfanen høyt hevet. Autorisasjon gjør serveringsstedet til Autorisert serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt. 

Søknad om autorisasjon fremmes overfor daglig leder i Norske Akevitters Venner og behandles av autorisasjonsutvalget. Søknaden skal blant annet inneholde informasjon som forteller hvordan en fremmer bruk av akevitt i og til mat – også via menyer og hjemmesider – som en del av bevaring av kulturarv og mattradisjon.

 • Autorisasjon medfører rett til å ha autorisasjonsbevis på fremtredende plass på serveringsstedet, og rett til bruk av annet profileringsutstyr
 • Autorisasjonen gir adgang til å profilere serveringsstedet på hjemmesidene til Norske Akevitters Venner
 • Autorisasjonen profilerer serveringsstedet gjennom medlemsbladet AquaVIT med ca. 8000 lesere
 • Medlemskap i Norske Akevitters Venner styrker serveringsstedets omdømme og profil
 • Norske Akevitters Venner kan bidra med opplæring av ledelse og ansatte til selvkost
 • Autorisasjonen skal føre til gjensidig dialog til felles beste mellom serveringsstedet og Norske Akevitters Venner

For å bli Norske Akevitters Venner-autorisert serveringssted må serveringsstedet:

 • være enig i Norske Akevitters Venners formål
 • til enhver tid ha tilbud om, og best mulig profilere akevitter fra norske produsenter, samt ha utvalg av spesialakevitt i sesongene
 • inneha tilstrekkelig kunnskap om norsk akevitt og om særpreget basert på potetsprit, kryddertradisjoner og fatlagring
 • være aktiv i verving av nye medlemmer til Norske Akevitters Venner

Et autorisert akevittsted skal:

 • ha en akevittansvarlig ansatt
 • betale årsavgift. Årsavgiften er for 2023 satt til NOK 1.750

Dersom et autorisert serveringssted sammen med innrammet autorisasjonsbevis også ønsker fatende med skilt, skal det innbetales et depositum på NOK 2.000. Beløpet tilbakebetales ved retur av fatenden.

Retningslinjer for autorisasjon:
Serveringsstedet må vise til et mat- og drikkekonsept som tydelig legger opp til en god eksponering og profilering av norsk mat- og drikkekultur.

Vareutvalget skal minst romme ti norske, fatmodnete akevitter, inkludert akevitter fra alle ledende norske produsenter og spesialakevitter i sesongene.

Serveringssteder uten matservering kan også autoriseres. Eksempel på dette kan være en akevittbar.

 Hva søknaden må inneholde
(se lenke til søknadsskjema nederst):

 • referanse til en ledelse som bekrefter at satsingen på akevitt baserer seg på et reflektert valg
 • navn og tittel på akevittansvarlig person
 • beskrivelse av serveringsstedet og opplegg for vedlikehold av akevittkunnskapen hos ledelse og ansatte

Gyldighet og opphør:

 • Autorisasjonen har ingen tidsbegrensning.
 • Presidentskapet i Norske Akevitters Venner kan med 2/3 flertall inndra autorisasjonen dersom serveringsstedet ikke lenger fyller Før autorisasjon kan inndras, skal serveringsstedet ha rett til å uttale seg i saken.
 • Fra og med den dagen presidentskapets vedtak om opphør av autorisasjon meddeles, mister serveringsstedet alle rettigheter til å bruk av Norske Akevitters Venners navn, plakett m.m. Det samme gjelder ved frivillig oppsigelse.
 • Autorisasjonen kan også opphøre når et autorisert serveringssted ønsker det og meddeler dette til Norske Akevitters Venner. Ved opphør av autorisasjonen skal alt materiell som naturlig tilhører Norske Akevitters Venner (f.eks. innramming og fatende med skilt) returneres til sekretariatet, herunder kommer også restopplag av brosjyrer o.l. med påtrykk av Norske Akevitters Venners navn og logo.
 • Eierskifte, konkurs og/eller vesentlig endring i driftskonseptet og endring av akevittansvarlig person skal umiddelbart meldes til Norske Akevitters Venner.

Vedtatt i Norske Akevitters Venners Presidentskap,
sak 40/07, 23. oktober 2007.
Justert 9. mai 2014 og 25. august 2020.

Ved å sende inn søknadsskjema godkjenner søkeren samtidig Norske Akevitters Venners etiske retningslinjene gjengitt under.

Søknadsskjema

 

Etiske retningslinjer for Norske Akevitters Venner

Norske Akevitters Venner arbeider for gode møter rundt bordet. Generelt oppfordrer vi til å bruke hodet og vise folkeskikk.

Våre etiske retningslinjer er forventninger vi har til våre medlemmer, regioner, sponsorer, samarbeidspartnere og autoriserte serveringssteder.

Inkludering, mangfold og respekt for alle uansett kjønn, alder, legning og kulturell bakgrunn skal være en selvfølge i Norske Akevitters Venner. Det er ikke rom for diskriminering i Norske Akevitters Venner.

Vi oppfordrer til et bevisst og ansvarlig konsum av akevitt og alkohol generelt. Som organisasjon tar vi avstand fra overstadig drikking og forplikter oss til å fremme sunne holdninger til alkohol.

Det skal være trygt å være en del av Norske Akevitters Venner og å delta på våre arenaer og arenaer vi knytter oss til. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering, diskriminering, krenkelser og annen uønsket oppførsel.

Vi forplikter oss til å være åpne og ærlige i all kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette inkluderer informasjon om aktiviteter, beslutningsprosesser og økonomiske forhold.

Vi forplikter oss til å følge alle gjeldende lover og regelverk knyttet til drift, arrangementer og aktiviteter, også i sosiale medier.

Konflikter skal håndteres på en konstruktiv måte, og det skal oppmuntres til samarbeid. Dette inkluderer å løse uenigheter på en rettferdig og respektfull måte.

Hev stemmen hvis du opplever at andre trakasseres eller diskrimineres eller på andre måter behandles ugreit.

Varsling
Norske Akevitters Venner ønsker i hovedsak at varsler om hendelser og/eller uønsket adferd knyttet til regionene og aktivitet i disse, håndteres lokalt. Er det likevel nødvendig med bistand fra sentralt hold, kan varsler sendes til daglig leder på post@norsk-akevitt.org Dersom du heller ønsker det, kan du også kontakte president Elisabeth Gjestland på elisabeth@norsk-akevitt.org

Gjelder varselet samarbeidspartnere, sponsorer, autoriserte serveringssteder eller andre foretak knyttet til foreningen, benyttes kontaktpunktene nevnt i avsnittet over.

Alle henvendelser behandles selvfølgelig strengt fortrolig.

Sanksjoner fra foreningen
Hvis det foreligger klart straffbare forhold, oppfordrer vi berørte til å politianmelde, og kan veilede/støtte i prosessen.

Hvis det er påvist uakseptabel oppførsel, kan foreningen for framtiden nekte enkeltpersoner å delta på arrangementer eller andre aktiviteter i foreningens regi.

Dersom samarbeidspartnere, sponsorer, autoriserte serveringssteder eller andre foretak knyttet til foreningen bryter med Norske Akevitters Venners etiske regelverk, kan foreningen velge å avslutte samarbeidet.

Vedtatt på styremøte i Norske Akevitters Venner 8. februar 2024