Det finnes akevitter som det er litt «kronglete» å få tak i. Atlungstad Brenneris Venner Aquavit er en av dem. For å «komme i betraktning» må du også være innehaver av et andelsbrev i venneforeningen. Vanskelig? Alt kan fikses…

På Atlungstad Brenneri i Stange er det en egen (og svært aktiv) venneforening. Foreningen har bidratt til oppussingen av brenneriet, og det er foreningens medlemmer som står for tappingen av akevitt på Atlungstad. For å få penger til arbeidet, ble det i sin tid laget egne, eksklusive andelsbrev. Som eier av andelsbrev får en blant annet tilbud om spesialtapninger, og nå er Atlungstad Brenneris Venner Aquavit igjen tilgjengelig. Akevitten koster NOK 450 per flaske og andelsbrevet koster NOK 1.000, og begge klenodier vil ha samme nummer.

Bestilling av andelsbrev og akevitt sendes til Ingard Erlingsen på inerli@online.no

Norske Akevitters Venner har andelsbrev nummer 03 med tilhørende Atlungstad Brenneris Venner Aquavit Nr. 03. Det antas at flasken aldri vil bli åpnet…

Historien
Atlungstad Brenneri ble etablert i 1855 og var i drift fram til 2008 – de siste årene som reservebrenneri. En rekke entusiaster mente det var for galt at brenneriet skulle forfalle, og 20. juni 2011 ble det nye Atlungstad Brenneri AS ble stiftet med eiere som daværende Hedmark fylkeskommune, Arcus AS, Hoff SA og Eidsiva Energi AS.

Samme høst ble det igangsatt prøveproduksjon på nesten 12.000 liter sprit. Brenneriet ble opprettet som industrielt kulturminne av Riksantikvaren i 2013 og fredet av samme instans 3. desember 2019.

I samarbeid med Arcus AS ble produksjonen av akevitt startet opp igjen i 2014 og i dag er det Atlungstad Håndverksdestilleri, heleid av Arcus, som står for brennevinsproduksjonen.

Atlungstad Brenneris Venner (ABV)
Den 27. mars 2012 ble det avholdt stiftelsesmøte på Atlungstad Brenneri i den hensikt å etablere en venneforening. Stifterne var lokale ildsjeler og Norske Akevitters Venner, og som venneforeningens leder ble Arve Fossum valgt.

Atlungstad Brenneris Venner fikk fra starten en rett til å kjøpe en stor andel av aksjene i Atlungstad Brenneri AS. For å finansiere aksjene ble det laget andelsbrev for venneforeningen der inntektene skulle gå uavkortet til oppussing og vedlikehold samt utvikling av Atlungstad Brenneri AS til et levende kulturminne og til det nasjonale senteret for verdens beste akevitter – norsk fatmodnet akevitt.

Arbeidet skulle utføres på dugnad av venneforeningens medlemmer og andelsinntekter og dugnadstimer ble så konvertert til aksjer.

I 2021 er det fortsatt mulig å kjøpe nummererte andelsbrev i Atlungstad Brenneris Venner for NOK 1000 per stk. for private og NOK 11.000 for bedrifter. Andelsbrevinnehavere blir både invitert til egne arrangementer på brenneriet samt gitt tilbud om å kjøpe foreningens eksklusive venneakevitt.