Atlungstad brenner vi for

Med boka «Atlungstad brenner vi for» ønsker Atlungstad Brenneri  å formidle brenneriets spennende historie gjennom 165 år. Atlungstad Brenneri er en av de eldste industribedriftene i Innlandet.  Brenneriet ble i 2012 ett av 15 anlegg på Riksantikvarens liste over tekniske og industrelle kulturminner, og i 2019 ble Atlungstad Brenneri fredet av Riksantikvaren.

Ett av høydepunktene i boka er det store «spritkuppet» som ble gjennomført 12.-13. desember i 1920. Bakteppet var fortsatt brennevinsforbud i Norge, vedtatt gjennom en folkeavstemning i 1919. Per Harald Grue skriver følgende om hva som skjedde:

«Den folkelige historien om tømmingen av brennevin på Atlungstad Brenneri i dagene 12.-13. desember 1920 er preget av to ytterpunkter. Det ene ytterpunktet er den nøkterne konstatering av at andelseierne tømte lageret av brennevin og fordelte brennevinet på andelseierne. Det andre ytterpunktet er vidløftige historier der andelseierne tok innersvingen på myndigheter og politi og gjennomførte et kupp på høyde med manus til Olsen-bandens filmer. »

Boka har blitt til i samarbeid med ANNO Museum, Mjøsmuseet, Statsarkivet på Hamar og Stange Historielag. Redaktør og medforfatter har vært tidligere president i Norske Akevitters Venner og tidligere styreleder i Atlungstad Brenneri AS, Per Harald Grue.

Porto og forsendelseskostnader kommer i tillegg til oppgitt pris.
Medlemmer får 10 prosent rabatt.

kr 299,00