Nyheter i novemberslippet

Det vil ingen ende ta… Akevittprodusentene fortsetter å levere – både nyheter, relanseringer og etikettvariasjoner, og novemberslippet 2022 var intet unntak. De fleste akevittene er tilgjengelig via Vinmonopolets nettbutikk, men det er også spesialutgaver som enten kun kan kjøpes lokalt eller som antakelig fordrer lokalt medlemskap hos Norske Akevitters Venner.
Listen under er satt opp i alfabetisk rekkefølge i forhold til produsent, og det tas forbehold om feil og mangler.

Atlungstad Håndverksdestilleri:
Atlungstad Akevitt til Rakfisk 2022 (akevitten selges kun på Vinmonopolet på Fagernes)
Atlungstad Akevitt til Rakfisk 30 år Jubileum (akevitten selges kun på Vinmonopolet på Fagernes, opplag 300 flasker)
Atlungstad Eiker Akevitt (spesialutgave for Norske Akevitters Venner i Eiker, opplag 400 flasker, Spesialutvalget, 0,5 l og 3,0 l)
Atlungstad Enkefru Køhlers Aquavit (flyttet fra Tilleggsutvalg til Bestillingsutvalg)
Atlungstad Juleaquavit (vant juleakevittenderen og er på alle Vinmonopol)
Atlungstad Seniorakevitt
Halvor Heuchs Hedersaquavit (designendring på etiketten)

Berentsens Distillery:
Berentsens Juleaquavit
Berentsens Nissens Reserve Juleaquavit

Det Norske Brenneri:
Arvesølvet Kjernekar Solera
Arvesølvet Sauternes (ny tapning)
Jul på Driter’n 2022
Oppegård Juleaquavit 2022 (produsert for Landstormen)
St. Peters Julekveld (nytt innhold i år)

Eplegården:
Kaptein Caledons Epleaquavit 2022

Feddie Distillery:
Feddie Akevitt Fatlagret

Kimerud:
Håvaldsen Juleaquavit (versjon 2022)

Moestue:
Hellstrøm Juleaquavit 2022 (produsert av Det Norske Brenneri)

Oslo Håndverksdestilleri:
Cask Juledram 2022 (produsert for Cask AS)

Palmer Spirits:
1531 Mild Aquavit (0,7 og 0,2 liter)