Fagbladet Mat fra Norge fyller ti år nå i oktober, og Norske Akevitters venner stiller seg i rekken av gratulanter. Mat fra Norge er bladet som hyller ildsjelene og nisjeprodusentene, selv om også andre blir nevnt. Bladet produseres på Bøverbru på Toten der redaktør Per A Borglund holder hus – sammen med en kokeboksamling på over 11.000 bøker.

Kokeboksamleren: Redaktør Per A. Borglund i Mat fra Norge (foto: Inger Christine Årstad/AquaVIT).

Folkeopplysning
Helt siden starten har redaktør Borglund tatt med leserne land og strand rundt og fortalt om perler som vi ikke visste fantes. I et intervju med Sjur Harby i AquaVIT 4/2020 sier Borglund følgende:
– I 1980 brukte vi 20 prosent av lønna på mat, i 2017 var denne andelen sunket til 11 prosent. Tilgang på skikkelig mat er en livsnødvendighet og et nasjonalt anliggende, men hvordan skal vi produsere kvalitet, når forventningen er at mat først og fremst skal være billig? De fleste mennesker skjermes for innsikt i hvordan mat egentlig produseres. Hvor mye arbeid som ligger bak en svinekotelett eller et lammelår. Mat er blitt et industriprodukt du kjøper med deg fra butikken. Men mat har tradisjonelt vært et håndverk og en kunnskap, matkjelleren en forsikring gjennom hele vinterhalvåret. Svært mange av bøkene du ser i hylle her, handler nettopp om å bevare, utnytte og tilberede råvarene effektivt. I våre spalter gjentar vi det samme om og om igjen. Gjennom menneskene vi besøker, gir vi mathåndverket et ansikt. Så til det du spør om, ja, vi driver tradisjonell folkeopplysning.

Redaktør Borglund er heller ikke ukjent med Norges nasjonalbrennevin  (foto: Inger Christine Årstad/AquaVIT).

Vi ser allerede fram til neste utgave av Mat fra Norge, en utmerket grunn til å krype sammen i godstolen og be omgivelsene redusere støynivået – for her skal det leses – fra perm til perm.