Jens Nicolay Fischer og porsen

I Porsgrunn er det lange tradisjoner for å bruke pors til å aromatisere øl og brennevin. 22. juni 2021 var det behov for påfyll av pors til neste batch av Jens Fischers Porsgrunnsakevitt, og den beste tiden på året for porsplukking er nettopp rundt St. Hans.

Den første Porsgrunnsakevitten, Gammel Porsgrund, så dagens lys i 1996 og æren for tilblivelsen må tilskrives den patriotiske «Porsgrunnsklubben dy». Dette var likevel ikke den første akevitten fra Porsgrunn da det finnes kilder som forteller at Jens Nicolay Fischer produserte brennevin med pors og andre urter i 1763. Da hadde han fått borgerskap som urtekremmer. I 1778 fikk han også vertshus- og herbergsprivilegier på Osebakken og en amtsbeskrivelse fra 1784 forteller at «han destillerer lige så gode Liqueurer og Aquaviter som de udenlandske».

Gammel Porsgrund – versjon 1996.

Porsgrunnsakevitt V. 2
I starten solgte Gammel Porsgrunn greit, men så dalte salget og akevitten ble tatt ut av produksjon i 2002. Det skulle gå 15 år før den neste generasjonen av Porsgrunnsakevitt så dagens lys. Et samarbeid mellom Porsgrunnsklubben dy, Norske akevitters Venner – region Grenland og Arcus bidro til at Jens Fischers Porsgrunnsakevitt kom i salg høsten 2017. Etiketten ble tegnet av Ane Barstad Solvang og den har elementer av pors, sjøfart, elva og det gamle tollpakkhuset der importerte drikkevarer ble oppbevart.

Også den gangen ble det plukket pors på myrene til Sverre Siljan i Bjørkedalen. Den første utgaven ble produsert av Arcus og tappet på Atlungstad, mens det nå er Atlungstad Håndverksdestilleri som har hånd om hele produksjonen.

Bilder fra plukking av pors i Bjørkedalen ved Porsgrunn i 2021:

Nordisk krydder
Pors har vært brukt for å aromatiserte brennevin over hele Norden. I Danmark ble det i sin tid produsert en Porse Snaps som blant annet ble anbefalt til ost, foie gras, rosmarinkrydret lam eller kylling.

Lær mer om pors her: https://no.wikipedia.org/wiki/Pors