Lillehammer Mikrobryggeri har sammen med Norske Akevitters Venner – region Lillehammer og omegn, laget en informasjonsvideo om serveringsstedet og regionen. Nå utfordrer de andre autoriserte serveringssteder om å gjøre det samme – og sende inn videoen slik at den kommer på hjemmesiden.

Fra informasjonsvideoen.

Lillehammer Mikrobryggeri – nummer 33 i rekken av autoriserte serveringssteder ble autorisert av Norske Akevitters Venner i 2015.

På Lillehammer ble det etablert spritproduksjon allerede i 1847. I 1852 ble virksomheten utvidet til å omfatte brygging av «bayersk øl». Selskapet Lillehammer Brænderi og Bryggeri var også med på å kjøpe Holmen Destillation i Oslo. Det nye selskapet ble etablert i 1891 og navnet ble Oplandske Spritfabrikk. På Lillehammer opphørte spritproduksjonen i 1972 da brennerikjelen sprakk. Produksjonen fortsatte imidlertid hos gode samarbeidspartnere frem til 1991/92 da selskapet ble nedlagt. Bryggeriet ble lagt ned i 1983, men oppsto på nytt som mikrobryggeri og kulturhistorisk pub og restaurant i 2006.