Prestisjepris til Atlungstad Brenneri

Torsdag 30. juni 2022 kl. 12:00 ble vinnerne av de europeiske kulturminneprisene, European Heritage Award/Europa Nostra Award, offentliggjort. En av vinnerne var Atlungstad Brenneri i Stange. Prisene går til Europas beste restaurerings- og bevaringsprosjekter og andre fremragende prestasjoner innenfor kulturminnebevaring. I år fikk 30 prosjekter fra 18 land priser, og det ble delt ut priser i fem kategorier. Atlungstad Brenneri ble hedret i klassen for «Bevaring og tilpasset gjenbruk» og vant den anerkjente, internasjonale prisen for arbeidet med å ta vare på og gjenoppbygge brenneriet, ta det i bruk på nye måter og tilgjengeliggjøre stedet, historien og kunnskapen for allmenheten.

Juryen uttaler følgende om Atlungstad Brenneri:
«Dette prosjektet understreker viktigheten av å restaurere industrielle bygninger. Rehabiliteringen av Atlungstad Brenneri omfatter gjenbruk av det gamle brenneriutstyret, tilbakeføring av bygningens industrielle karakter og gir den et nytt kulturelt og sosialt formål. Overføringen av ferdigheter, gjenoppstartingen av gamle produksjonsmetoder og andre immaterielle aspekter ved dette prosjektet er særlig imponerende».

– Vi er så stolte av å motta denne prisen. Hadde det ikke vært for den uvurderlige innsatsen fra målbevisste og ambisiøse enkeltpersoner, de mange frivillige og samspillet med både private og offentlige institusjoner de siste 12 årene, hadde ikke det som nå skjer vært mulig, sier styreleder Atlungstad Brenneri, Sylvia Brustad.

Styreleder i Atlungstad Brenneri AS, Sylvia Brustad.

Norges andre pris i år var i kategorien «Utdanning, opplæring og ferdigheter» og gikk til International Course on Wood Conservation Technology – ICWCT.

Årets vinnere vil bli hedret ved en seremoni 26. september i Praha. Arrangementet vil foregå i den nylig restaurerte statsoperaen, Státní Opera, der den europeiske kommisjonæren for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom, Mariya Gabriel, and Europa Nostras Executive President, professor Dr. Hermann Parzinger vil være vertskap.

Europa Nostra
Europa Nostra (vårt Europa) er et europeisk forbund av rundt 250 frivillige kulturminneorganisasjoner (NGOs) som har en samlet medlemsmasse på over fem millioner medlemmer. Europa Nostra støttes også av et bredt nettverk av offentlige og private institusjoner, organisasjoner og selskaper samt personlige medlemmer. Organisasjonen som har oppslutning fra 40 land i Europa, er et felles talerør for den økende bevisstheten for å ta vare på og fremheve Europas kulturminner og kulturlandskap.

De europeiske kulturminneprisene/Europa Nostra Awards ble etablert av EU-kommisjonen i 2002 og pristildelingene blir støtte av EU gjennom Creative Europe-programmet.

Atlungstad Brenneri
Atlungstad Brenneri, som ble etablert I 1855, ligger ved Mjøsa fem kilometer sør for Hamar. Det er landets eldste brenneri som fortsatt er i drift, og ett av noen få brennerier i Europa som fremdeles produserer sprit basert på poteter. Brenneriet var toneangivende i utviklingen av kommersielle produkter som punsj og akevitt, Norges nasjonaldrikk, inntil brenneriet ble stengt i 2008. Mellom 2011 og 2019 kom det i stand et samarbeid mellom frivillige, offentlige institusjoner, private bedrifter og kulturminneorganisasjoner (NGOs/ikkestatlige organisasjoner) for på ny å ta Atlungstad Brenneri i bruk og for å gi brenneriet til dels nytt innhold. Arealer ble konvertert til møtevirksomhet, restaurant og et mindre museum. På denne måten har en skapt et aktivt og finansielt levedyktig kulturminne, og det er aksjonærer fra offentlig, privat og kulturell sektor som eier brenneriet.

Fra fatlageret på Atlungstad Brenneri.

Rehabiliteringen av brennerianlegget ble delfinansiert av Atlungstad Brenneri AS som eier og drifter stedet. Prosjektet fikk også støtte fra Riksantikvaren, Hedmark fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune. De frivillige i Atlungstad Brenneris Venner var helt avgjørende for at prosjektet har blitt vellykket. Venneforeningen har vært lokale ambassadører, støttet prosjektet finansielt og stått for frivillig innsats. Takket være en bærekraftig forretningsmodell har Atlungstad vært lønnsom og overskuddet har blitt reinvestert i anlegget.

For å trygge en fortsatt industriell virksomhet ved anlegget ble brenneriutstyret fra 1960-årene grundig rehabilitert og satt i stand for fortsatt bruk. De gamle kjellerne hvor akevitten lå til lagring i eikefat, ble restaurert og tatt i bruk. Tradisjonelle metoder ble brukt ved gjenoppbyggingen av Atlungstads gamle brygge hvor båtene ble lastet og losset. Den nye brygga ble bygget av lokale restaureringshåndverkere med tømmer saget på et tradisjonelt sagbruk.

Den nye brygga på Atlungstad ble åpnet av H.M. Dronning Sonja 30. august 2015. Foto: LO Ørjasæter.

Brygga er bygget hvor den gamle tidligere stod, og den brukes til utendørs aktiviteter og er også anløpsbrygge for den historiske hjuldamperen Skibladner. Skipet ble bygget i 1856 og går fortsatt i regulær rute på Mjøsa. I 2019 ble Atlungstad Brenneri fredet av Riksantikvaren – noe som var det endelige målet for dette vellykkede restaureringsprosjektet.

Atlungstad Brenneri ble fredet av Riksantikvar Hanna Geiran 3. desember 2019. Til venstre daværende styreleder Per Harald Grue. Foto: LO Ørjasæter.

Atlungstad Brenneri er også autorisert av Norske Akevitters Venner som serveringssted for norsk akevitt.

Forsidebilde: Frederik Garshol.

Atlungstad_Brenneri