Toten Brenneri A/L

Toten Brenneri A/L ble etablert i 1957 og var en sammenslutning av andelseierne i brenneriene Bilit, Gjerstad, Hjell, Kjølseth og Narum. Brenneriet leide lokaler hos A/L Toten Potetmelsfabrikk som ligger på Høyen ved Lenaelva og var i drift fram til 1977.