Hadeland Brenneri, Røykenvik

Hadeland Brenneri A/L ble konstituert 2. november 1955 og inn i det nye selskapet gikk Brandbu Brenneri som holdt til i bygningene i Røykenvika og Gjefsen Brenneri. Hadeland Brenneri var i drift fram til 1978.