Salten

Stiftet 10.12.2011
«Salten Akevittlag»
Kontaktinformasjon:
President Mona Halsbakk
Tlf. 995 18 749
E-post: president@saltenakevittlag.no
www.saltenakevittlag.no