Mosjøen

Stiftet 28.02.2012
«Gamle Vefsn»
Kontaktinformasjon:
President Pål Bergquist
Tlf. 950 35 870
E-post: palbqt@gmail.com