Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Jektvollvegen 89
7670 Inderøy
Tlf. 74 12 47 00
E-post: mail@jegtvolden.no
Nettside: www.jegtvolden.no

Rundt 30 medlemmer av Norske Akevitters Venner – region Nord-Trøndelag var tilstede da medlem i Norske Akevitters Venners presidentskap Per Harald Grue foretok den høytidelige autorisasjonen av Jægtvolden Fjordhotel.

Jægtvolden Fjordhotel ble autorisert 30. november 2007 som serveringssted for norsk, fatmodnet akevitt.

President i Norske Akevitters Venner – region Nord-Trøndelag Jon A. Rostad ønsket velkommen. Under middagen bidro Per Harald Grue med nyttig og oppbyggende informasjon om norsk fatmodnet akevitt, samt orientering om dram basert på norske urter, blant annet pors.

Så ble de synlige bevis på Jægtvolden Fjordhotels nye status som autorisert serveringssted for norsk fatmodnet akevitt høytidelig overrakt hotellets direktør Olav Edv. Slapgaard. Han takket pent for oppmerksomhet og hyggelig omtale, og lovte å følge opp på beste måte.

Ved middagens slutt takket Kirsten I. Værdal for maten.