Romsdal

Stiftet 30.10.2012
Kontaktinformasjon:
President Leif Bendik Hustad
Tlf. 950 65 599
E-post: hustad@bjg.no