Rogaland

Stiftet 21.02.2001
Kontaktinformasjon:
President Peggy M. Nordvik
Tlf. 957 48 463
E-post: peggy.nordvik@bakerhughes.com