Hvem var Jon Teiste?

Hvert år, på akevittens dag, den 13. april, hører vi historien om den første forsendelsen av akevitt fra Bergen til Trondheim. Avsenderen var høvedsmannen på Bergenhus festning, dansken Eske Bille, og mottaker var Norges siste katolske erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Men hvem tok med seg pakken fra Bergen til Trondheim? Mer om sendemann Jon Teiste kan du lese her.

Lars Ole Ørjasæter

Adelsmannen Jon Olafson Teiste ble født i Bjelland, Kvinherad, og levde i årene ca. 1500-1555. Han var bosatt i Ytre Kroken i Hafslo, Luster kommune og kom fra adelsslekt med forgreninger til både Vestlandet og Trøndelag. Han var politiker samtidig som han også var ombudsmann og kjøgemester for erkebiskop Olav Engelbrektsson. Slik sett var det ganske logisk at han tok med seg pakken som skulle fra Bergen til Trondheim.

Jon Teistes våpenskjold kom fra morssiden (moren het
Kirsten Jonsdatter Skak, f. 1478).

            Teiste var gift med Anna Kruckow, datter av adelsmannen Johan Kruckow, som var både riksråd og lensherre i Sogn. Gjennom dette giftermålet ble Teiste eier av ytre Kroken hvor han bosatte seg. De to fikk to barn; datteren Karine og sønnen Finn. Det antas at Anna Kruckow må ha giftet seg igjen etter at Teiste døde i 1555, antakelig senest i 1562 med Anders Nilsen.

Våpenskjoldet til svigerfar Johan Kruckow.

            Teiste dukker for første gang opp i skriftlige kilder i 1526. Da var han bosatt i Bergen og arbeidet som erkebiskopens ombudsmann (eller setesvein) der oppgaven var å kreve inn leieinntekter fra erkebiskopens gårdsbruk på Vestlandet samt administrere erkebiskopens handelsvirksomhet som han drev i Bergen. I 1532 røk Jon Teiste uklar med erkebiskopen i forbindelse med at den avsatte og katolske Christian II prøvde å ta tilbake den norske kongemakten. Teiste støttet Christian II og ble utnevnt til væpner som var en vanlig tittel blant norsk lavadel.

Erkebiskopens ombudsmann og kjøgemester
11. mai 1526 skriver Vincens Lunge (lensherre, dansk og norsk riksråd) et brev. Han forteller at han har fått brev fra Jon Teiste om at det har vært opprør hos allmuen i Dalene og Ryfylke. Han har da tydeligvis vært i Rogaland. Høsten 1526 skriver Vincens Lunge til erkebiskopen blant annet om handelen med Amsterdam. Hans Bagge og Jon Teiste er da omtalt. 12. oktober 1526 hører vi at Jon Teiste er erkebiskopens ombudsmann i Bergen. Vincent Lunge hadde da betalt ham 100 rhinske gylden som årsavgift av Trøndelag len.

I en rekke dokumenter fra juni og juli 1528 er Jon Teiste ombudsman for erkebiskopen. Det blir også sagt at han var ombudsmann på Erkebispegården i Bergen. Erkebiskopens menn hadde røvet en rekke handelsskip fra Amsterdam og Skottland og Jon Teiste måtte på vegne av erkebiskopen tilbakebetale det som var røvet. 24. juli 1528 får han også vite at et skip til erkebiskopen var blitt beslaglagt i Amsterdam. Den siste erstatningssaken ble avsluttet 1. september 1528. Da inngikk Jon Teiste et forlik med en skipper fra Amsterdam, som ombudsmann for erkebiskopen.

Eske Bille
31. mars 1531 gir Eske Bille på Bergenhus en kvittering til erkebiskopens kjøgemester – «ærlige og velbyrdige svenn Jon Teiste» og 13. april 1531 («Akevittens dag») er Jon Teiste omtalt som erkebiskopens ombudsmann i det berømte brevet der Aqua Vitae (livets vann) for første gang er omtalt i en skriftlig kilde.

Jon Teiste som væpner
Som tidligere nevnt, kom det våren 1532 til et brudd mellom Jon Teiste og erkebiskopen. De valgte hver sin side i striden da kong Christian II prøvde å gjenerobre Norge. Høsten 1532 skriver Vincens Lunge om hva erkebiskopen hadde tatt fra ham. Jon Teiste hadde nektet å utbetale på erkebiskopens vegne. Jon har nok da mistet jobben sin for erkebiskopen og samtidig forsvinner han fra skriftlige kilder for en lang periode.

8.oktober 1541 får vi vite at 24 lagrettemenn fra ulike deler av Sogn var samlet i Lærdal for å svare på spørsmål i nærvær av Anders Skjælandsfar, lagmannen Mats Størsen og Jon Teiste om Ærigodset. 30. juli 1547 er Trond Benkestok og Jon Teiste med og underskriver flere brev i Bergen. De tituleres da som «Riddermendtsmend».

Etter dette ble det stille rundt akevittens første budbringer, og Jon Teiste dør 1355 – 17 år etter Olav Engelbrektson og tre år etter Eske Bille.

Kilder: Alkunne.no/www.geni.com/www.lokalhistoriewiki.no/Arkivverket/snl.no/

Logg inn