Bli medlem

Som medlem i Norske Akevitters Venner vil du være en del av et omfattende og landsdekkende nettverk av rundt 8000 akevittvenner i nærmere 50 regioner.

Alle har en fellesnevner, og det er kjærligheten til akevitten og norsk mat- og drikkekultur.

President Elisabeth Gjestland

Vi gleder oss til å se deg som aktiv medlem, og håper å kunne utveksle spennende kunnskaper, historier og gode opplevelser i fremtiden. Som medlem knyttes du til din lokale region eller velger å være direktemedlem.
Du mottar medlemsbladet AquaVIT fire ganger i året, og i tillegg finner du fordeler her på medlemssidene.

For dette betaler enkeltmedlemmer og hovedmedlemmer NOK 340 per år, mens husstandsmedlemmer og studentmedlemmer betaler NOK 160. (PS! Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig og eventuelle oppsigelser skjer innen utgangen av desember). Men aller viktigst; du er med på å støtte opp om den norske mat- og drikkekulturen.
Velkommen!

Hilsen

Elisabeth Gjestland

President

Velg ditt medlemskap

Enkeltmedlem (registrering av kun en person) 340 kroner Hovedmedlem (bare om du har med et husstandsmedlem som skal være med) 340 kroner Husstandmedlem (om du registreres sammen med et Hovedmedlem) 160 kroner Studentmedlem 160 kroner

Ved gavemedlemskap eller verving: Send informasjonen til post@norsk-akevitt.org Du må oppgi det nye medlemmets navn, postadresse, e-post, mobiltelefon og fødselsdato (pliktige data). Du må også oppgi om medlemskapet er en gave. Da får du fakturaen. Dersom jakkenål skal gå via deg, må postadresse oppgis. Dato for overrekkelse må også oppgis slik at gaven ikke røpes på forhånd.

Her kan du laste ned gavekort til det nye medlemmet.

Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig per e-post, og eventuell oppsigelse skjer innen utgangen av desember.

Den som melder seg inn etter 1. oktober, får faktura på ett års medlemskap, men er medlem ut inneværende år pluss kommende kalenderår.