Seminar: Chrestiane Hedwigs husapotek

Seminar i Kristiansand 18.01. 2020.

 I 2014 fikk Norske Akevitters Venner en gammel reseptbok i gave fra familien Moe. Den ble skrevet av Chrestiane Hedwig Christensen fra Kristiansand i 1770-årene og inneholder både atskillig kulturhistorie og resepter til helbredende akevitter. Den 18. januar overrekkes boken til Statsarkivet i Kristiansand. I den forbindelse inviterer vi til et populærvitenskapelig seminar om boken, tiden og kvinnen som forfattet det hele.

Sted: Statsarkivet i Kristiansand, Marthas vei 1, 4633 Kristiansand

Tidspunkt: Kl. 13:00-15:30

Servering: Enkel bevertning.

Gratis adgang

Program

Kl. 13:00: Velkommen v/Thomas Olsen, Statsarkivet i Kristiansand

Kl. 13:10: En glede å få, en glede å gi videre v/president Ingvar Hage, Norske Akevitters Venner, Oslo

Kl. 13:20: Chrestiane Hedewig, familien Isaachsen og borgerskapet i Kristiansand på slutten av 1700- tallet v/ historiker Jan Henrik Munksgaard.

Kl. 14:00:  Hva forteller reseptene? v/produktutvikler Morten Paulsen, Arcus, Oslo

Kl. 14:20: Pause

Kl. 14:50: Oselias kokebok – en kulturhistorisk matblogg v/Monika Håland og Lise Råna, Aust-Agder Museum og Arkiv, Kuben i Arendal

Kl. 15:30: Fra generasjon til generasjon v/ giver Julius Moe.

Kl. 16:00: Takk for i dag 

Påmelding: Innen 15. januar til arkivar Thomas Olsen på thools@arkivverket.no

Logg inn