Regionene

Norske Akevitters Venner er inndelt i regioner. Her finner du kontaktinformasjon til hver region.

AKERSHUS

ASKER & BÆRUM

Stiftet 05.09.2006
Kontaktinformasjon:
President Hans Ellef Wettre,
tlf. 907 35 771, e-post: hewettre@online.no

EIDSIVA

Stiftet 25.11.2006
Kontaktinformasjon:
President Anne Marie Andersen,
900 41 725, annemarieandersen@hotmail.com

EIDSVERKET

Stiftet 17.01.2013
Kontaktinformasjon:
President Kjell Roar Nygård, tlf. 982 84 897, e-post: dagligleder@bsf.nu

FOLLO

Stiftet 01.09.2005
«Det Follougske Akevittselskab»
Kontaktinformasjon:
President Jorun Andvord, tlf. 905 36 576, e-post: jorun@andvord.priv.no

GLOMMABREDDEN

Stiftet 04.07.2005
«Glommabreddens Akevittlaug»
Kontaktinformasjon:
President Runar Ludvik Bråthen,
tlf. 995 32 755, e-post: runar.brathen@furninova.no

NESODDEN

Stiftet 06.05.2013
Kontaktinformasjon:
President Steinar Flåtteng,
tlf. 922 20 131, e-post: steinar@bodysmart.no

AUST-AGDER

«Møkkalasset»

Stiftet 05.05.2006
Kontaktinformasjon:
Norske Akevitters Venner
tlf. 23 15 85 00
post@norsk-akevitt.org
BUSKERUD

EIKER

Stiftet 16.10.2015
Kontaktinformasjon:
President Svein Gunnar Warloff, tlf. 952 74 973, e-post: naveiker2015@gmail.com eller sgwarlo@online.no

HALLINGDAL

Stiftet 26.01.2013
«Kong Haddings rike»
Kontaktinformasjon:
President Marit Handeland Wøllo
tlf 970 38 140, e-post: hallingvitt@gmail.com

LIER & DRAMMEN

Stiftet 10.6.2016
Kontaktinformasjon:
President Per-Ellef Amble, tlf: 9990 08 009, e-post: per@styrk.no

ØVRE BUSKERUD

Stiftet 20.09.2005
«Fjellvitt»
Kontaktinformasjon:
President Anne-Grethe Nørstebø
tlf: 481 17822, e-post: agn@numedal-installasjon.no

FINNMARK

NORDKYN

Stiftet 30.07.2005
Kontaktinformasjon:
Norske Akevitters Venner
tlf. 23 15 85 00
post@norsk-akevitt.org
HEDMARK

Hedmark

Stiftet 25.04.2003
Kontaktinformasjon:
Ole Christian Tilset, tlf. 952 05 421, e-post: navhedmark@post.com

Circumferensen

SE TRØNDELAG
HORDALAND

HORDALAND OG GULEN

Stiftet 10.11.2003
Kontaktinformasjon:
Fung. president Egil Ertresvaag
tlf. 909 97 351, bergenhus@norsk-akevitt.org eller egil.ertresvaag@gmail.com
MØRE OG ROMSDAL

NORDMØRE

Stiftet 29.05.2012
«Nordmøre Akevittforening»
Kontaktinformasjon:
President Einar Lund, tlf. 911 97 006, e-post: einarl2@online.no

ROMSDAL

Stiftet 30.10.2012

Kontaktinformasjon: President Jan Roger Blø,
tlf. 990 26 074, e-post: jan.roger@moldefjordstuer.no

SUNNDAL

Stiftet 24.11.2012
«Trollheimen Akevittlag»
Kontaktinformasjon:
President: Arne Dalager,
tlf. 950 00 893, e-post arne.dalager@sunndals.net

SUNNMØRE

Stiftet 10.04.2016
Kontaktinformasjon:
President: Stein Lystad,
tlf. 975 06 823, e-post: stein@havstuene.no

NORDLAND

BRØNNØY OG OMEGN

Stiftet 22.2.2008
Kontaktinformasjon:
President Hilde Rasch
tlf. 908 88 234, e-post: h-rasch@online.no

LOFOTEN

Stiftet 12.11.2007
«Lofotens Akevittvenner»
Kontaktinformasjon:
President Anne Karine Statle
tlf. 971 27 462, lofoten@norsk-akevitt.org eller anne.statle@lofotenmat.no

MOSJØEN

Stiftet 28.2.2012
«Gamle Vefsn»
Kontaktinformasjon:
President Sigbjørn Larsen
tlf. 965 08 600, sigbjorn@nax.no

RØST

Stiftet 2014
"Røst Akevittlag"
Kontaktinformasjon:
President Arnfinn Ellingsen
tlf. 480 82 651, arnfinn.t.ellingsen@gmail.com

SALTEN

Stiftet 10.12.2011
«Salten Akevittlag»
www.saltenakevittlag.no Kontaktinformasjon:
President Mona Halsbakk
tlf. 995 18 749, president@saltenakevittlag.no

SANDNESSJØEN

Stiftet 1.11.2013
«Dønnamannen Akevittklubb»
Kontaktinformasjon:
President Sissel Hesjedal
tlf. 977 66 511, sissel.hesjedal@hel.no

VESTERÅLEN

Stiftet 9.5.2015
Kontaktinformasjon:
President Kjell Hansen
tlf. 971 91 883, kjell.hanssen@trollfjord.no

OPPLAND

LILLEHAMMER

Stiftet 5.10.2012
Lillehammer og omegn akevittvenner
Kontaktinformasjon:
President Ivan Paulsen
tlf. 900 56 273, ivan.p@live.no

OPLANDSKE

Stiftet 23.10.2002
Kontaktinformasjon:
President Anne Margrete Rødevand
tlf. 415 26 304, anne.rodevand@online.no

OTTADALEN

Stiftet 8.2.2012
Kontaktinformasjon:
President Simen Bjørgen
tlf. 900 32 750, e-post: simen.bjorgen@kulturminnefondet.no

OSLO

OSLO ØST

Stiftet 5.10.2012
Kontaktinformasjon:
President Ingun Johnsen
tlf. 982 36 900, ingún.johnsen@ringnes.no

ROGALAND

HAUGALAND

Stiftet 11.11.2016
Kontaktinformasjon:
President John Harald Log
tlf. 915 25 710, kjohn.log69@outlook.com

ROGALAND

Stiftet 21.02.2001
Kontaktinformasjon:
President Ottar Lutsi
tlf. 909 63 519, ottar.lutsi@srregnskap.no

SKUDENESHAVN

Stiftet 10.10.2014
Kontaktinformasjon:
President Jan Einar Valhammer
tlf: 909 31 245 janei-va@online.no

STAVANGER

Stiftet 10.10.2014
Kontaktinformasjon:
President Arne Bernt Dahle
tlf: 928 45 815 daharn@kavli.no

TELEMARK

GRENLAND

Stiftet 12.5.2017
Kontaktinformasjon:
President Terje Michelsen
tlf. 926 32 157, terje.michelsen@gmail.com

TINN

Stiftet 3.5.2016
«Lensmandsaquavitens venner»
Kontaktinformasjon:
President Tore Fæhn
tlf. 478 81 650, tore.faehn@gmail.com

TELEMARK

Stiftet 22.11.2007
«Televitten»
Kontaktinformasjon:
Norske Akevitters Venner
tlf. 23 15 85 00
post@norsk-akevitt.org
TROMS

TROMSØ

Stiftet 26.8.2010
Kontaktinformasjon:
President Annbjørg Reiersen
tlf. 902 00 220, ar@spindelfisk.no

TRØNDELAG

NAMSEN

Stiftet 19.3.2009
«Namsen Aquavitselskab»
Kontaktinformasjon:
President Edmund Agnar Sørmeland
tlf. 906 81 476, easoerme@online.no eller namsen.akevitt@ntebb.no

NORD-TRØNDELAG

Stiftet 25.5.2001
Kontaktinformasjon:
President Svein Berfjord
tlf. 470 35 044, info@berg-gaard.no

YTRE NAMDAL OG BINDAL

Stiftet 22.3.2007
«Folden Aquavitforening»
Kontaktinformasjon:
President Anne Grete Walunet
tlf. 909 26 971, walbed@online.no

CIRCUMFERENSEN

Stiftet 15.05.2003
Tidligere Bergstaden - reetablert 4.11.2015 som Circumferensen
Kontaktinformasjon:
President Atle Auran
tlf. 952 33 966, atle.auran@roros.kommune.no

FRØYA

Stiftet 21.11.2009
Kontaktinformasjon:
President Tove Karlsen
tlf. 476 60 073, e-post: tovekarls@online.no

NIDAROS

Stiftet 17.9.2007
Kontaktinformasjon:
President Kari Frøseth
tlf. 481 26 713, fmstkfr@fylkesmannen.no

VEST-AGDER

KRISTIANSAND

Stiftet 26.4.2013
Kontaktinformasjon:
President Inger Margrete Aass
tlf. 413 73 021, imaass@msn.com

LISTER

Stiftet 20.11.2013
www.facebook.com/listerakevittlag
Kontaktinformasjon:
President Britt-Mari Langerud
tlf. 992 66 676, ibmlang@gmail.com

VESTFOLD

LÅGENDALEN

Stiftet 12.4.2013
Kontaktinformasjon:
President Øyvind Bergene
tlf. 915 44 242, oyvind.bergene@bgeo.no

TUNSBERG

Stiftet 15.1.2009
Kontaktinformasjon:
President Kai Norman Hansen
tlf. 95884599, hylleborg@sf-nett.no

VESTFOLD

Stiftet 27.11.2003
Kontaktinformasjon:
President Rolf Kruge Huseby
tlf. 950 84 223, krugehus@online.no

ØSTFOLD

ØSTFOLD

Stiftet 14.4.2003
«Nedre Glomma»
Kontaktinformasjon:
President Markus A. Nagele
tlf. 917 50 658, epost@majoren.no

Logg inn