Norske brennerier, destillerier og frittstående brennevinsprodusenter

Rundt 1830 var det flere hundre brennerier i Norge. I 1957 var antallet åtte, og da produksjonsmonopolet for brennevin ble opphevet i 2005, var det kun fire protetspritbrennerier, et rektifikasjonsanlegg på Hamar og brennevinproduksjon hos Arcus i rest.

Monopolet ble opphevet og Ole Puntervold og Agder Brenneri ble etablert samme år. Innenlands brennevinsproduksjon var tydeligvis interessant for flere, og det hele ballet på seg. I dag teller «brenneri- og destilleri-Norge» over 30 produsenter. Samtidig har vi også fått private selskaper som produserer brennevin og får dette produsert hos de som har eget destilleri.

Til nå har det ikke vært utarbeidet noen helhetlig oversikt over hvem disse brenneriene, destilleriene og brennevinsprodusentene er. Dette har Norske Akevitters Venner nå gjort noe med – som et eget bilag til medlemsbladet AquaVITs juniutgave 2021.

Her kan du lese om de forskjellige aktørene, hva de produserer og om det er mulig å komme på besøk. Tekniske data om destillasjonsutstyr og produksjonsvolum er også med – beregnet på de som er litt mer enn vanlig interessert.

Vi går antakelig mot en ny sommer der det blir anbefalt å legge ferien innenlands. Vi håper derfor at heftet også kan bli en interessant reiseguide som både tar deg rundt kysten, til innlandet og nord for Polarsirkelen. Derfor har vi tatt med kontaktinformasjon til de som driver produksjon i eget destilleri.

Porto og forsendelsesomkostninger kommer i tillegg til prisen. Nettopris.

kr 100,00