Chymisk-Oeconomisk Afhandling om Norske Akeviter, Bær-Tinkturer og Bær-Safter

Nytt opptrykk av Christopher Blix Hammers bok, forfattet på Melbostad, Hadeland, i 1776 og trykket i Christiania i 1780. Kommentarer bakerst i boka av Halvor Heuch (Brennevinets begynnelse i Norge), Eivind Merok (Aqua vitae, akevitter og den norske akevitten), Gaute Havna (Mål, priser og ingredienser) samt Odd Arild Olsen (Typografi).

Boka sendes på billigste måte per post.

kr 200,00