Akevittviseboken

I forbindelse med tiårsjubileet 13. og 14. november 2009, utga Norske Akevitters Venner en flott visebok.

Mange har etterlyst akevittsanger samlet mellom to permer, og visebokkomitéen bestående av Oskar Kvåle, Thomas Gram, Ingvar Hage og Anne-Lise Mellbye la ned mange timers arbeid for å oppfylle ønsket.

Foruten viser tilegnet akevitt generelt og noen akevitter spesielt, er det også tatt med viser som hyller ølet. Som festskriftet «Til Liniens pris», er også Viseboken på 96 sider…

kr 180,00