Norsk tradisjonsmat

Det er ikke alltid at en trenger å finne opp hjulet på nytt – og ofte er det andre som har gjort jobben bedre enn du selv vil klare det. Slik er det også med innsamling av matoppskrifter. Norges Bygdekvinnelag er en ener her. De driver nettsiden www.norsktradisjonsmat.no

Nettsiden forvalter, deler og formidler norske mattradisjoner. Medlemmer, lokallag og fylkeslag i Norges Bygdekvinnelag har gjennom hele organisasjonens historie tatt vare på og fremmet norsk matkultur. På www.nosktradisjonsmat.no deler de av den håndbårne kunnskapen om norske mattradisjoner som organisasjonen har vært med på å forvalte.

Les mer om www.norsktradisjonsmat.no her.