Ytre Namdal og Bindal

Stiftet 22.03.2007
«Folden Aquavitforening»
Kontaktinformasjon:
President Odd Arne Kongensøy
Tlf. 992 25 596
odd.arne.kongensoy@moenmarin.no