Vinje Brenneri, Mosvik

Brukseier Anton P. Jenssen anla brenneri på Vinje Bruk i perioden 1825 til 1829. Major Einar Jenssen som eide godset fra 1895, la ned brenneriet året etter – det vil si i 1896.