Veldre Brænderi, Byflaten

Veldre Brænderi startet produksjonen i 20. november 1843, tre uker før Strand Brænderi i Moelv. Riktignok var det mange felles deltagere og aksjonærer/andelseiere både i Veldre og Strand, men de ble etablert på to forskjellige geografiske steder. Veldre Brænderi lå i Byflaten, fire km ovenfor Brumunddal, og ble forløperen for Nederkvern Brænderi (åpnet 1864) i Brumunddal. Thore Bjerke kjøpte rettighetene på begynnelsen av 1860 tallet, og han flyttet da brenneriet fra Byflaten til Nederkvern.