Vang Brænderi, Vang

Stiftelsesåret er ukjent, men det skjedde en gang mellom 1861 og 1864. Vang Brænderi var medeier i Siemers & Co.’s Destillasjon i Oslo. Dette selskapet ble overtatt av Vinmonopolet i 1925. 8. juli 1928 omdannes selskapet fra interesseselskap til AS, og det nye selskapet hadde full drift i alle år fra 1928 til 1940. 4. april 1941 ble brenneriet totalskadd i en brann. Spritkvoten ble i 1941-1942 og 1945-1946 brent ved Sælid, mens det ikke var noen spritproduksjon i årene 1942-1945. I Årene 1947 til 1953 ble kvoten de første årene brent hos Sælid. Deretter overtok Løiten. Løiten, Vang og Sælid ble fusjonert i 1958 og Vang Brænderi A/S ble lagt ned i 1959.