Romedal Brænderi, Romedal

Romedal Brænderi var i drift fra 1901 til 1957. Det første brenneriet i Romedal ble etablert ved Hørsanddammen i 1854 og var i sporadisk drift fram til 1881. I 1901 tok gardbruker Lars Busvold initiativet til å bygge et nytt brenneri i bygda, og allerede 16. mars 1901 ble selskapet Romedal Brænderi konstituert som et ansvarlig, solidarisk selskap. Brenneriet ble bygd på garden Busvolls grunn, og første driftstermin tok til 31. januar 1902. I 1912 ble det inngått kontrakt mellom Romedal Brænderi og firmaet H. Poulsen & Co. i Kristiania. Dette gjaldt et samarbeid om destillasjon og salg av finsprit. I 1920 overtok Romedal Brænderi Poulsen & Co. og fikk betydelige økonomiske problemer. I 1925 overtok Jørgen B. Lysholm destillasjon med eiendommer og anlegg på HamarVinmonopolet fikk etter en tid aksjemajoriteten i Jørgen B. Lysholm. Ved brennerirasjonaliseringen i 1957 ble Romedal Brænderi fusjonert med Stange og Tangen brennerier og gikk derved inn i Hedmark Frøforretning og Brenneri.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Romedal_Br%C3%A6nderi