Rektifikasjonsanlegget, Storhamar

Rektifikasjonsanlegget på Martodden, Storhamar i hamar, var i drift fra desember 1931. Råvaren var potetsprit fra forskjellige brennerier og produktet var ren sprit (96 volumprosent) som skulle videreforedles til brennevin. Rektifikasjonsanlegget produserte også teknisk sprit basert på råsprit fra celluloseproduksjonen ved Saugbruksforeningen i Halden og Borregaard i Sarpsborg. Produksjonen gikk fram til 2008 da HOFF nye anlegg på Gjøvik sto klart.