Piren – et glass og en bit, Oslo

Rådhusbrygge 2 – 1
0160 Oslo
Tlf. 22 53 50 57
E-post: booking@piren.no
Nettside: www.piren.no