Per Yngve Steinsholt

Spesiale: Generelt om akevitt med vekt på poteten. Steinsholt tar alltid med deler av egen akevittssamling. Smaksprøver og dobbel blindtest er vanlig om ikke forsamlingen er for stor.