Nord-Trøndelag

Stiftet 25.05.2001
Kontaktinformasjon:
President Marit Øverengen
Tlf. 930 95 847
E-post: marit.overengen@stjordal.kommune.no