Næs Brenneri, Røykenvik

Næs Brenneri ble etablert 8. april 1856 og videreført under navnet Brandbu Brenneri i 1923. 2. november 1955 ble Gjefsen Brenneri og Brandbu Brenneri slått sammen til Hadeland Brenneri med lokalisering i Røykenvika. Brenneriet ble lagt ned i 1980.