Majorens Kro og Stue, Gamle Fredrikstad

Voldportgaten 73
1632 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 32 15 55
E-post: epost@majoren.no
Nettside: https://www.majoren.no/