Lillehammer og omegn

Stiftet 05.10.2012
Lillehammer og omegn akevittvenner
Kontaktinformasjon:
President Bjørg Sønstebø Haugen
Tlf. 901 15 577
E-post: bjorg.s.haugen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/NorskeAkevittersVennerLillehammer