Knud Ibsens Breænderi, Lundetangen

Knud Plesner Ibsen, dikteren Henrik Ibsens far, overtok i 1830 handelshuset etter morfaren, et handelshus basert på kornimport og produksjon av brennevin. En kilde sier også at brenneriet ble arvet fra svigermoren, Madame Altenborn – som eide brenneriet i 1817.

Knut Ibsen gjorde store investeringer i brenneriet. Økte alkoholavgifter medførte at driften gikk med tap, og i desember 1834 ble brenneriet solgt på tvangsauksjon. Etter sigende ble brenneriet da tilbakeført til svigermoren som videresolgte til forretningsmennene Myhre og Plessner. Rundt 1850 gikk brenneriet på nytt over ende og etter hvert ble Lundetangen Bryggeri ble etablert i de samme lokalene som Knud Ibsen drev sitt brenneri. Bryggeriet sto ferdig i 1854.

Kilder:
Telemarksmuseet
Lundetangens venner