Kjølseth Brenneri, Skreia

Et mindre brennerianlegg som lå ved Brustuen på Skreia var i drift fram til rundt 1847. Brenneriet ble flyttet til Kjølset samme år og dannet grunnlaget for Kjølseth Brenneri. Brenneriet var i drift fram til 1959.