Bergenhus

Stiftet 10.11.2003
«Bergenhus»
Kontaktinformasjon:
President Egil Ertresvaag
Tlf. 909 97 351
E-post: bergenhusnav@gmail.com