Hekshus Brænderi, Kapp

Hekshus Brænderi ble etablert i 1863 og oppført våren og sommeren 1864. Fram til 1876 hadde brenneriet kun hestevandring som drivkraft. Produksjonen opphørte i 1948 da andelshaverne gjorde avtale om brenning med Holmen Brænderi på Gjøvik.