Gjerstad Brænderi, Lena

A/S Gjerstad Brænderi ble etablert 27. oktober 1855 og tomt ble bygslet på Håjen ved Lenaelva. Gjerstad Brænderi ble medlem av Oplandenes Brænderiforening i 1886 og brenneriet ble medeier i A/S Oplandske Spritfabrik fra 1890. Fra 1958 gikk A/S Gjerstad Brænderi inn i det nyetablerte A/L Toten Brenneri.