GamlaVærket, Sandnes

St. Olavs gate 38
4306 Sandnes
Tlf. 51 68 51 70
E-post: resepsjon@gamlavaerket.no
Nettside: www.kronenhotels.no/gamlavaerket/?lang=no

Gamlaværket i Sandnes er blitt «Autorisert serveringssted for norsk fatmodnet akevitt». Torsdag 22. august 2013 ble det holdt høytidelig autorisasjonsfest for GamlaVærket i Sandnes.

Visepresident i Norske Akevitters venner, Hans Chr. Bangsmoen stod for seremonien, etterfulgt av et interessant foredrag. Deretter serverte GamlaVærket smårettbuffet med tilpassede akevitter. GamlaVærket er ett av De historiske hotell og spisesteder og holder i hevd gode norske mat og drikketradisjoner.