Det Norske Brenneri, Grimstad

Industriveien 6, Østerhus
4879 Grimstad
Tlf. 37 25 60 80
E-post: post@detnorskebrenneri.no
Nettside: www.detnorskebrenneri.no

Hovedkontor:
c/o Workhouse
Bogstadveien 27 B, 2. etg., 0355 Oslo
Tlf. 417 74 177
E-post: oj@detnorskebrenneri.no

Det Norske Brenneri arbeider etter gamle norske håndverkstradisjoner. Produktene lages i små batcher for at sluttresultatet skal bli så bra som mulig. Det Norske Brenneri er kompromissløse og brenneriet søker etter de beste smakene og bruker de beste råvarene fra norsk natur i de håndlagde produktene.