Brandbu Brenneri, Røykenvik

Brandbu Brenneri ble etablert i i 1923 som en videreføring av Næs Brenneri som ble etablert 8. april 1856. 2. november 1955 ble Gjefsen Brenneri og Brandbu Brenneri slått sammen til Hadeland Brenneri med lokalisering i Røykenvika. Brenneriet ble lagt ned i 1980.