Bilit Brænderi, Bilitt

Bilt Brænderi var det eldste brenneriet på Toten, opprettet i 1846 og avviklet i 1957.