Gjefsjøakevitt – Operasjon Rype 1945

Våren 1945 droppes en gruppe fallskjermjegere i Snåsafjella. Gjefsjøen fjellgård var hovedkvarter for operasjonen, som var den eneste amerikanskledede under andre verdenskrig. Nå restaureres bygningen ved Gjefsjøen og samtidig lanseres en egen akevitt for å hedre Operasjon Rype.

Operasjon Rype på Gjefsjøen fjellgård våren 1945.

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken, the Norwegian Operations Group (NORSO), som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945 og hadde tilholdssted på Gjefsjøen fjellgård. Gården ble derfor en sentral plass i de siste krigsmånedene i 1945 i forbindelse med Operasjon Rype. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning til kontinentet. For å få inn nødvendig utstyr til aksjonene ble det sendt fly fra England og Skottland.

Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljavirksomhet bak fiendens linjer. Rype var den eneste amerikanskledete operasjon på norsk jord under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen.

Det var en krevende jobb å sette inn, forsterke og forsyne disse gruppene fra lufta. Flyene måtte operere helt opp mot maksimum av rekkevidde og navigere under utfordrende vinterforhold. Forsterket av norske motstandsfolk og personell fra Operasjon Woodlark, sprengte de Tangen bru sør for Snåsa 15. april. Den 23. april sprengte de 2,5 km med jernbane i Lurudalen, nord for Snåsa. Om aksjonene var av betydning for slutten av krigen, er historikere uenige om, men operasjonene står likevel som en menneskelig og militær bragd i frihetens tjeneste.

Originalkart fra operasjon Rype – som også utgjør etiketten på akevitten.

Som eneste amerikanskledete operasjon på norsk jord hadde også Operasjon Rype stor betydning for det norsk-amerikanske militære samarbeidet.

I 2005 ble Heimevernets innsatsstyrker opprettet, og disse fikk navn etter ulike operasjoner fra andre verdenskrig. Trøndelag Heimevernsdistrikts 12 Innsatsstyrke «Rype» fikk navnet etter aksjonen under andre verdenskrig.

Hovedkvarteret til Operasjon Rype gjenoppstår
Bygningen som ble brukt til hovedkvarter for Operasjon Rype var etter hvert i svært dårlig forfatning etter å ha stått tom i mange år. Våren 2018 startet det ambisiøse prosjektet med å restaurere bygget. Ikke bare var bygget i svært dårlig stand, men Gjefsjøen fjellgård er også en av fire fjellgårder i Snåsa som mangler veiforbindelse – selv om den er en av to gårder som fortsatt er i drift. Til fots eller på ski er det en seks til sju timers tur inn til Gjefsjøen. Alternativet er båtskyss over fra Bjørkedet på svensk side av Gjevsjøen.

Hjelp til bygging av egen akevittkjeller i samband med restaureringsarbeidet.

I løpet av flere dugnader våren og sommeren 2018 ble bygningen og tømmerkassen demontert før tømmeret ble kjørt til bygds med snøscooter vinteren 2019. Hos tømrerbedriften Øverbygg på Snåsa ble tømmerkassen satt opp igjen innendørs og de delene som ikke kunne reddes ble byttet ut. Vinteren 2020 ble så tømmeret fraktet tilbake til Gjefsjøen på snøscooter før det tidkrevende dugnadsarbeidet med å sette opp igjen bygningen kunne starte. Tømmerkassen er nå kommet opp igjen på ny grunnmur og de originale materialene gjenbrukes i den grad det er mulig, slik at bygget skal kunne ivaretas mest mulig originalt i forhold til da Operasjon Rype ble gjennomført. Restaureringen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.

Lager Operasjon Rype-akevitt
– Idéen om en egen akevitt dukket opp under den første dugnaden på Gjefsjøen og tanken har fått surre rundt i hodet en stund, sier Lars Bugge Aarset som har vært initiativtaker til akevitten.

Sentrale aktører i akevittproduksjonen: Gunnar Hugås, Barskolen, Jim Andre Stene, Trøndelag Sankeri, og Svein Berfjord, Inderøy Brenneri, på sanketur på Gjefsjøen fjellgård juli 2020.

– Selv leste jeg boken om Gjefsjøgubben som 12-åring og ble fascinert av både historien om Gjefsjøen og om Operasjon Rype. Det er spennende å nå få muligheten til å bidra i arbeidet med restaureringen av hovedkvarteret til Operasjon Rype, sier Aarset. Svein Berfjord på Inderøy Brenneri og Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri har produsert Gjefsjøakevitten med hjelp av Barskolen Gunnar Hugås  som har bistått med smaksdesign.

– Urter og planter som er brukt, er sanket på Gjefsjøen, sier Jim Andre Stene i Trøndelag Sankeri.

– Gjefsjøakevitt er det mest interessante prosjektet jeg har fått vært med på dette året, sier Stene, som ellers leverer bærekraftige, ville planter, smaker og spiselige vekster til restaurantbransjen. Akevitten er en symbiose mellom historie, sted og lokale ville råvarer som gjør produktet spesielt og representerer bærekraftideologi til fingertuppene. Her er det snakk om ville planter plukket noen meter fra fjellgården som så er brukt i produktet, sier Stene. For oss i Trøndelag Sankeri har det vært spennende å følge prosessen sammen med Svein Berfjord fra Inderøy Brenneri som har destillert seg gjennom planteutvalget for å finne de beste smakene som representerer historien.

Inderøy Brenneri.

– Jeg håper mange tar seg tid til både å nyte smaken av historien fra Gjefsjøen Fjellgård og ta turen til fjellgården en gang for å oppleve den enorme fjellengen omkranset med høye fjell. Jeg er også imponert over Lars Bugge Aarset som evner å se det store bildet når produktet skal skapes og har lært meg hvor viktig det er at historier blir fortalt, sier Stene.

– Det passer godt å lansere akevitten nå i mars 2021 når både hovedkvarteret etter planen skal stå ferdig, og i anledning Heimevernets 75-årsjubileum, sier Aarset som også har vært med i Heimevernets Innsatsstyrke Rype siden oppstarten i 2005.

Flere smaksprøver må til før en lander på det som skal bli det endelige produktet.

Originale kart fra Operasjon Rype er brukt til å illustrere etiketten, som er designet av kunstner Heidi Holje. På kartet er sabotørenes marsjruter og flydroppsoner tegnet inn. Det samme gjelder Plukktjønnfjellet der ett av flyene under operasjonen havarerte og alle ombord omkom. Historien om Operasjon Rype er fortalt på baksiden av etiketten.

Akevitten kommer i et opplag på 1600 flasker.

Tekstunderlag og bilder: Lars Bugge Aarset