Et akevitteksperiment

Akevitteksperimentet, et digitalt kurs i hvordan norsk akevitt produseres, er nå inne i sin andre sesong. I løpet av åtte moduler får kursdeltakerne et omfattende innblikk i hva som skjer fra poteten kommer til brenneriet til de sitter med det ferdige produktet med egendesignet etikett på flaska. Deltakerne er også med på en digital rundreise til ulike akevittprodusenter rundt om i Norge.

Kurset er satt sammen av eventselskapet Akevittruten på Hamar, og blant temaene som tas opp er brenning av potetsprit, krydderdestillasjon, maserasjon, fatmodning, blending, tapping og etikettering. I tillegg får deltakerne lære om norsk mat- og drikkekultur samt historiene bak tilblivelsen av norsk akevitt. Andre temaer er hvilken betydning glasset har for akevittnytelsen, hvordan en lager gode akevittcocktailer og hvordan en går fram for å kombinere mat og akevitt.

Lag din egen akevitt
I løpet av kurset blir det også besøk på ett av Norges svært få potetspritbrennerier, Atlungstad Brenneri, samt akevittlaboratorium hos Atlungstad Håndverksdestilleri der destillatør Halvor Heuch lærer kursdeltakerne å blende akevitt.

– På de to første kursene har vi hatt svært mange fornøyde deltakere, smiler Stine L. Borgersen i Akevittruten, og hun røper at planene for et nytt Akevitteksperiment for 2024 er allerede i gang.

Gleder seg til neste eksperiment
Rolf Kruge Huseby, president i Norske Akevitters Venner region Vestfold, var med på årets Akevitteksperiment, og han har også meldt seg på den neste runden i 2024.

Destillatør Halvor Heuch (t.v.) ved Atlungstad Håndverksdestilleri og Akevitteksperimentdeltaker Rolf Kruge Huseby.

– Akevitteksperimentet har et veldig interessant opplegg der det meste foregår via Teams. Møtene har bestått av undervisning i form av filmer samt foredrag fra forskjellige akevittprodusenter. Det er jo ikke alltid like enkelt å besøke alle produsenter, og her fikk vi førstehånds kjennskap til både forskjellig akevittfilosofi og hvordan produsentene gikk fram for å skape nye akevitter. Akevitteksperimentet ble avsluttet med et fysisk møte på Atlungstad Håndverksdestilleri der vi smakte på forskjellige akevitter og også satte sammen vår egen akevitt. Jeg lærte mye nytt om akevitt og akevittproduksjon i løpet av kurset, og anbefaler det gjerne for andre, avslutter Huseby.

Dersom du ikke har mulighet til å gå på kurs, finnes kortversjonen om hvordan norsk akevitt produseres, her.