Martnas Aquavit No. 18

Alkoholprosent:

40

Varenummer:

5578002

Flaskestr.:

Fatmodnet:

Ja

Grossist / distributør:

Produsent:

Den 18. utgaven av Martnas Aquavit kom i Vinmonopolets hyller januar 2024, men er vel egentlig en «februarakevitt» når en ser på tilhørigheten til Rørosmartnan. Akevitten er tilgjengelig via Bestillingsutvalget samt i Vinmonopolets butikker på og nær Røros. I år slippes det kun 800 flasker, så det meste av opplaget blir antakelig solgt i forbindelse med Rørosmartnan som i år går av stabelen fra 20. til 24. februar.

Det har kommet to forskjellige akevitter i forbindelse med Rørosmartnan siden 2009. Martnas Aquavit var først ute fra 2007, før Lasskjører Dram kom etter to år senere.

Historikk
De første ni utgavene «Martnas Aquavit» kom i to forskjellige versjoner, en nummerert utgave som ble solgt i treeske og som hadde et opplag på 100 flasker, og en unummerert som kom i et opplag på 3000 flasker. I starten ble alle flaskene solgt på Vinmonopolet på Røros. I årene 2017 til 2023 var «Martnas Aquavit» en single cask. Det er Vien Spirits på Hamar (tidligere Vømmel & Dram) som står bak Martnas Aquavit som produseres av K.G. Puntervold (det vil si Det Norske Brenneri) i Grimstad.

Rørosmartnan
Rørosmartnan ble første gang arrangert i 1854 og har vært arrangert hvert år siden, helt til arrangementet for første gang måtte avlyses på grunn av Koronapandemien. Rørosmartnan er regulert gjennom en kongelig resolusjon fra 1853 som sier: «Fra 1854 skal der i Røros avholdes et marked der begynner næst siste tirsdag i februar måned og varer til den påfølgende fredag». Dette kom etter at Røros Kobberverk hadde hatt monopol på all handel i bergstaden siden 1644. Allerede på den første martnan var det et skjenkehus for brennevin i drift, noe som førte til mye fyll, men uten at det skjedde noe alvorlig.

Ettersom Røros i århundrer var et relativ avsondret sted, veiløst på vinterstid, var tilgangen på alkohol begrenset, selv om det nok var en del «smugling» av brennevin. I en innstilling fra 1898 (Aarrestad-indstillingen marts 1898) heter det om Røros at drukkenskapen var økende fra 1896. «Politiet i Røros ser en av aarsagerne til, at drik synes å tiltage i de rigorøse bestemmelser, der af afholdsfolk er drevne igjennem med hensyn til ølsalg, medens brændevinssalg fremdeles foregaar på stedet.» På siste halvdel av 1800-tallet ble det nok solgt brennevin på Røros, men det har ikke vært mulig å finne noen spesiell forbindelse til akevitt – og Røros fikk aldri noe eget destilleri.

Rørosmartnan hadde dalende interesse gjennom 1960-årene og hadde nesten blitt borte da turist- og reiselivslaget overtok ansvaret for arrangementet. I 1981 kom det for første gang på over 50 år igjen ekvipasjer (lasskjørerne) med varer til Røros, brakt frem med hest og slede fra Kløvsjø i Sverige. Før årtusenskiftet kom sledetrafikken i gang på regulær basis. I 2006 startet Hedmarken Lasskjørerforening opp med sledekjøring fra Hedmarken til Røros. Med på den første turen var Bård Wetten (Vømmel & Dram) og allerede i 2007 var den første martnasakevitten på plass hos Vinmonopolet på Røros. Hans initiativ skjedde på rent kommersiell basis og to år senere kom Hedmarken Lasskjørerforening etter med sin egen akevitt. Siden har det svært stor interesse for disse akevittene.

Akevittene
Akevittene med referanse til Rørosmartnan er Martnas Aquavit og Lasskjører Dram. Den første produseres som nevnt av K.G. Puntervold, det vil si Det Norske Brenneri i Grimstad fra 2007. Den andre ble produsert av Gavin AS (se https://www.strag.no/om-strag-gruppen/ – et firma som blant annet er store på import av øl) de første fire årene. Deretter overtok Arcus (nå Anora) i 2009. I dag er det Atlungstad Håndverksdestilleri som produserer Lasskjører Dram.

Den aller første utgaven av Lasskjører Dram het Martnas Dram og ble produsert av Gavin AS. Mannen bak akevitten var Arve Røys Stranden i Strag-gruppen. Han ble imidlertid syk i 2013 og andre måtte overta. Arcus ble bedt om å overta produksjonen og hadde ansvaret for produksjonen fra 2013-utgaven og frem til og med 2017-utgaven Fra 2016 inneholdt flaskene sprit fra Atlungstad. Akevitten ble tappet på Atlungstad i 2018 og 2019, men fortsatt med angivelse av Arcus som produsent. Fra 2020 er det bare Atlungstad som angis på etiketten.

Det første året ble det produsert 2.400 flasker. Det andre året ble det økt til 4.000 flasker, men deretter kan det virke som om produksjonen har ligget på 2.000 flasker i året. Etikettene har vært beholdt, men både flaskene og korken/forseglingen har blitt endret flere ganger. 2013-utgaven som var en blanding av restbeholdningen fra Gavin og akevitt fra Arcus, et resultat som ikke var helt vellykket – antakelig på grunn av tidspress. Etter det var det Halvor Heuch som hadde ansvaret og dermed ble kvaliteten på akevitten vesentlig bedre.

Tekst: Per-Arne Skogstad (FB: Akevittsamlere)